Home

Welkom!

Met mijn passie voor ouderen bied ik begeleiding, gezelschap en hulp rond en in huis aan deze bijzondere doelgroep.

Hoe fijn is het als je nog voor jezelf kunt zorgen of zelfstandig kunt blijven wonen? Op latere leeftijd hebben we echter allemaal zorg nodig. Of het nu gaat om medische noodzaak, emotionele hulp of praktische zaken. Het is van belang dat deze zorg komt van vertrouwenspersonen. In het dagelijks leven kan tijdsgebrek voor vrienden en familie een beperkende factor zijn in het verlenen van de zorg voor hun naasten. Deze mantelzorg is zowel lichamelijk als emotioneel erg zwaar, waardoor het prettig is als je hierbij een beroep kunt doen op een onafhankelijk vertrouwenspersoon.


Een wekelijkse kop koffie, ondersteuning bij belangrijke afspraken of begeleiding bij huishoudelijke taken. Door betrouwbaar en flexibel te zijn, probeer ik zo veel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke wensen en behoeften en bied ik daarmee zorg op maat.


Begeleiding

Ondersteuning

Ontzorgen


Werkwijze

Door te luisteren kom ik er achter welke begeleiding er nodig is om het welzijn te bevorderen. Aan de hand van deze wensen en behoeften stel ik een begeleidingsplan op die we samen bespreken. De kern van dit plan is gebaseerd op betrokkenheid en de activering van cliënten. Het begeleidingsplan bevat doelen, biedt praktisch advies en omvat actiepunten waarmee we direct aan de slag kunnen. Vervolgens maken we concrete afspraken over de invulling van de gewenste begeleiding.

We evalueren het proces van de geboden ondersteuning continu en passen het begeleidingsplan aan waar dit nodig is.


Ouderen in een verzorgingstehuis

Ouderen die verblijven in een verzorgingstehuis, worden beperkt in hun zelfstandigheid en zijn vaak afhankelijk van zorgverleners. Sommige van deze ouderen zijn echter in staat om grotendeels voor zichzelf te zorgen, wonen zelfstandig in de zorginstelling, maar hebben wél begeleiding nodig bij Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL) en een actieve dagbesteding. Door samen activiteiten te ondernemen en bewustwording te creëren zorg ik dat een actieve levensstijl wordt gestimuleerd en zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren zonder volledig afhankelijk te zijn van de zorgverlening.


Ouderen met dementie

De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. De impact is voor familieleden enorm en het is vaak lastig om aansluiting te vinden bij de belevingswereld van de oudere met dementie. Dementie veroorzaakt onrust en angst, wat resulteert in onbegrepen gedrag. Het is een ziekte met complexe gevolgen in het dagelijks functioneren die continu vraagt om flexibele begeleiding, maar structurele aanpak.

Door in gesprek te gaan met de dementerende bepaal ik welke behoefte er op dat moment is en ga ik op een energieke, humoristische wijze op zoek naar een moment van geluk. Van samen muziek luisteren tot plekken van vroeger bezoeken of herinneringen ophalen aan de hand van een levensboek.